Save The Roma Children är en förening som hjälpa romska barnen humanitärt i Europa.

I Europa är de romska barnen mest fattiga, diskriminerade och segregerade ifrån samhället och allt för få pratar om det. Extrem fattigdom är det romska barnens verklighet och det måste ta slut! Du kan påverka deras liv positivt genom att donera pengar som går till romska barnen. Vi hjälper till med mat,vatten , kläder, tak över huvudet, skolmaterial och medicin.

Oavsett nationalitet eller etnicitet inget barn ska få lida av fattigdom.

Alla barn är lika värda, och alla barn förtjänar ett tryggt hem, mat, vatten och utbildning för bättre framtid och liv.

 

Om Oss

-----------------

Vi hjälper direkt på plats! Pengarna som kommer i till Save The Roma Children 
garanterar vi att det når de romska barnen genom att 
vi själva utför all humanitär hjälp på plats i några av de Europeiska länderna. Vi har tre steg som slutligen ska leda till självförsörjande.

----------------------

Steg 1

Hjälpa romska barnen med vatten, mat och kläder och bygga trygga hem.

Steg 2

----------------------

Att hjälpa romska barnen gå i skolan genom att bidra med utbildningsmaterial, skolkläder och mat under skoldagen.
Steg tre är sista steget och ska vara att hjälpa romerna att nå självförsörjande status genom att hjälpa romer hitta arbeta eller hjälpa romer starta eget. Självförsörjande är det enda vägen ur fattigdomen.

Steg 3

----------------------

 Save the Roma Children är präglad av barnkonventionen som
togs fast 20 november 1989 och har hela
barnkonventionen som sitt inspiration med 9 punkter
som är relevant för Save The Roma Children:

 

§ 2: Icke-diskriminering§ 
4: Genomförande av rättigheterna§
6: Rätt till liv och överlevnad

§ 7: Rätt till namn och nationalitet§
8: Rätt att behålla identitet
§ 24: Hälsa och sjukvård

§ 28: Utbildning
§30: Minoritets- och urbefolkningsbarn
§ 36: Skydd mot annat utnyttjande

 

--------------------------------------------------------------------

Romska Barnen

----------------------

Många är omedvetna om att romerna har varit slavar i 500 år i Europa från slutet av 1300-talet till mitten av 1800-talet i Europa. Lagar har används mot romer från att äga mark eller arbeta. Detta ser vi tydlig konsekvens idag när många måste leva i extrem fattigdom. Låg utbildningsnivå, okunskap om sina egna rättigheter och historia. Accepterad rasism och segregation sker i öppenhet mot de romska barnen. Vi vill hjälpa de romska barnen att utbilda sig genom att bidra med skolmaterial som ryggsäck, skrivböcker, rena kläder och all nödvändig material för skolan. Trots allt är utbildning vägen ut ur fattigdomen.

Tänk dig att inte kunna planera middag till dina barn där du måste se dem svälta. Detta är verklighet för det romska barnen i vår Europa. Nöden har ingen lag. Hittar man mat så äter man även om maten är bland sopporna. Du kan hjälpa genom att skänka pengar för att ett barn mindre ska ska svälta i vår Europa.

 

Varma kläder och skor är inte en självklarhet när man inte har pengar. Trots att det är billigt att köpa ett par skor så tänker man på mat i första hand.

För bara 100kr kan du bidra med ett par helt nya skor.

 

Denna flicka bor i Sutka Makedonien. Kan du se att hon håller en chokladkex i handen? 100kr i Makedonien är 600 dinar. För 600 dinar får hon tre riktiga måltider. Gör skillnad! Låt henne inte gå hungrig om dagarna.

Vi är vana att vatten ska komma från kranen. Denna magiska kranen är inte självklarhet för alla speciellt inte för romska barn i Europa. Mat, vatten och hus borde vara mänsklig rättighet. Hygien och uttorkning är en faktum. Hjälp oss att borra hål i marken för att bidra med en vattenpump.

Stöd Oss

--------------------

571-6626

123 287 23 72

Mottagare Save The Roma Children

Mottagare Save The Roma Children

Kontakta Oss

---------------------------

info@savetheromachildren.org

info@SaveTheRomaChildren.org